Bord Jars Zwart Ø19cm

Bord Jars Zwart Ø19cm

Artikelnr. 1220

€ 0,80/stuk Excl. BTW

Bord met rand Ø20cm H2cm

Bord met rand Ø20cm H2cm

Artikelnr. 1243

€ 0,30/stuk Excl. BTW

Bord met rand Ø24cm H2cm

Bord met rand Ø24cm H2cm

Artikelnr. 1242

€ 0,30/stuk Excl. BTW

Bord Nairobi Ø14cm

Bord Nairobi Ø14cm

Artikelnr. 1345

€ 1,00/stuk Excl. BTW

Bord Nairobi Ø21cm

Bord Nairobi Ø21cm

Artikelnr. 1349

€ 1,25/stuk Excl. BTW

Bord Nairobi Ø26cm

Bord Nairobi Ø26cm

Artikelnr. 1350

€ 1,35/stuk Excl. BTW

Bord Okinawa Zwart Ø19cm

Bord Okinawa Zwart Ø19cm

Artikelnr. 1216

€ 0,40/stuk Excl. BTW

Bord Okinawa Ø26cm

Bord Okinawa Ø26cm

Artikelnr. 1218

€ 0,60/stuk Excl. BTW

Bord Okinawa Ø30cm

Bord Okinawa Ø30cm

Artikelnr. 1219

€ 1,00/stuk Excl. BTW

Bord San Degusto Ø27cm (warmte-gel)

Bord San Degusto Ø27cm (warmte-gel)

Artikelnr. 1365

€ 0,95/stuk Excl. BTW

Bord Steelite 32x26cm

Bord Steelite 32x26cm

Artikelnr. 1311

€ 6,00/stuk Excl. BTW

Bord Steelite Ø15,25 Terracota - Blue - Green - Brown - Withe

Bord Steelite Ø15,25 Terracota - Blue - Green - Brown - Withe

Artikelnr. 1305

€ 0,60/stuk Excl. BTW

Bord Steelite Ø15,5 Ovaal Freestyle Terracota - Blue - Green - Brown

Bord Steelite Ø15,5 Ovaal Freestyle Terracota - Blue - Green - Brown

Artikelnr. 1306

€ 0,60/stuk Excl. BTW

Bord Steelite Ø23cm Grey - Green - Brown - Terracota - Blue

Bord Steelite Ø23cm Grey - Green - Brown - Terracota - Blue

Artikelnr. 1301

€ 0,80/stuk Excl. BTW

Bord Steelite Ø28cm White - Green - Brown - Blue

Bord Steelite Ø28cm White - Green - Brown - Blue

Artikelnr. 1300

€ 0,80/stuk Excl. BTW

Bord Steelite Ø37cm Freestyle White - Grey - Blue - Green - Brown - Terracota

Bord Steelite Ø37cm Freestyle White - Grey - Blue - Green - Brown - Terracota

Artikelnr. 1303

€ 6,50/stuk Excl. BTW